E-Data

De meeste Online Pro gebruikers maken gebruik van het E-Data platform. Dit platform regelt het E-Berichtenverkeer tussen maatschappijen en hun eigen backoffice systeem Online Pro. Dit platform is uniek omdat alle elektronische berichten worden opgeslagen op onze Internetserver. De kwaliteit van het berichtenverkeer en beveiliging is optimaal. E-Data verwerkt naast de rechtstreekse berichten van verzekeraars ook de TIME berichten van Solera. Voor TIME berichten is een abonnement van Solera noodzakelijk.

Elektronische StandaardBrieven ESB
Alle gedigitaliseerde gegevens afkomstig van de maatschappijen kunt u inlezen in het dossier. Wanneer polisnummer bekend is dan wordt dit bericht automatisch toegewezen aan dit dossier. In dit voorbeeld kunt u de afwikkeling van een schade door de maatschappij elektronisch volgen.

Digitale post
Dit betekent dat maatschappijen hun postbezorging naar hun tussenpersonen elektronisch laten verlopen. In Online Pro zit een polis- en pakketnummer herkenning, zodat deze post automatisch gekoppeld kan worden.