Privacystatement Online Groep

Privacy statement

15 september 2022

Bij Online Groep vinden we het enorm belangrijk dat we goed met uw gegevens omgaan. In dit privacy statement leggen we op een simpel en duidelijk manier uit welke gegevens we verzamelen en waarom. Daarnaast vertellen we u ook wat u kunt doen als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens.

Naast alle wet en regelgeving draait privacy vooral ook om vertrouwen. Dit begrijpen wij heel goed en voor ons is het enorm belangrijk dat we vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Alleen collega’s die informatie nodig hebben, kunnen bij de informatie die wij verzamelen. De informatie wordt veilig opgeslagen. Om verder te voorkomen dat gegevens verkeerd worden gebruikt, passen wij aanvullende technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen toe.

Online Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan staat onze klantenservice voor u klaar om u bestaan. Wij staan heel toegankelijk u kunt ons altijd telefonisch op 024-3716959 bereiken of via onze e-mailadres info@onlinegroep.nl.

Wie wij zijn

Samen vormen Online Holding B.V., Online Software B.V., Online Web Art Holding B.V. en Online Web Art B.V. de Online Groep. Afzonderlijke staan de B.V.’s ingeschreven bij de kamer van koophandel. Wij houden kantoren op Kerkenbos 1077j te Nijmegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Online Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel, op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

In sommige gevallen kunnen we ook informatie over u verzamelen uit andere bronnen. Deze bronnen kunnen externe aggregatoren van gegevens, marketingpartners van Online Groep, openbare bronnen of sociale netwerken van derden zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onlinegroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Online Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het bellen en e-mailen zodat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren;
 • voor het informeren van onze diensten en producten;
 • voor de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Online Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bij het werven van personeel zal Online Groep uw persoonlijke informatie zoals een CV, sollicitatie en andere documenten vernietigen wanneer het wervingstraject afgerond is, doorgaans uiterlijk 6 maanden na de uiterste inzenddatum van de sollicitatie, tenzij anders met u overeengekomen.

Contactinformatie die wordt opgeslagen voor marketingdoeleinden, met inbegrip van potentiële klanten of geïnteresseerden worden uiterlijk 24 maanden na de laatste geregistreerde activiteit vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Online Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Online Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gedragsregels binnen de groep

Online Groep maakt onderdeel uit van de Dias Software B.V. Om overzicht en inzicht te houden kan Online Groep verzamelde gegevens delen met Dias Software B.V. en haar zuster- en holdingorganisaties.

Gedragsregels buiten de groep

Online Groep kan persoonsgegevens met onze partners delen wanneer dit vanuit een zakelijk perspectief gerechtvaardigd is en in overeenstemming is met toepasselijke privacywetgeving.

Overheidsinstanties
De politie en andere autoriteiten kunnen om toegang tot persoonlijke informatie van Online Groep verzoeken. In dergelijke gevallen zal Online Groep de gegevens uitsluitend ter beschikking stellen wanneer er een rechterlijk bevel of soortgelijke order is om dit te doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Online Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@onlinegroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Online Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Online Groep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone Online Groep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Vervolg cookies

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics

Hiermee houden we het verkeer op en gebruik van de verschillende pagina’s in onze website bij. Zo kunnen we beoordelen welke pagina’s we moeten verbeteren zodat bezoekers hun weg beter kunnen vinden op onze site. Alle gegevens in Google Analytics zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet te herleiden naar individuen;

Advertentienetwerken

 • Google Adwords;
 • Conversion Tracking;
 • Facebook;
 • Youtube;
 • LinkedIn;
 • Bing Ads;
 • Salesforce Pardot.

Met de cookies van deze netwerken analyseren we wat het effect is van advertenties die we plaatsen via deze netwerken zodat we ons marketingbudget goed kunnen verdelen. Alle gegevens die hierbij worden gebruikt zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet te herleiden naar individuen.