Web Dossiers

Web Dossiers zijn een onderdeel van het Online Pro pakket.

1: Alle dossiers waar bij de rubriek ‘Webdossier = ja’ wordt aangegeven, kunnen ook door de klanten worden ingezien via de website van de tussenpersoon.

2: Op de website van de assurantiekantoren komen naast cliënt, polis en bancaire gegevens ook de dossiergegevens beschikbaar, die door de tussenpersoon zijn gemarkeerd met ‘Webdossier = ja’.