My TP

De uitgebreide en snelle koppeling van Online Pro met My TP voorkomt veel extra werk, u kunt namelijk direct vanuit het cliëntenscherm zowel cliënt- als polisgegevens meenemen naar het vergelijkingspakket My TP.

Vooraf kunt u eenvoudig aangeven of u alle polissen in de vergelijking wel of niet mee wilt nemen.

Nadat u akkoord bent met de gegevens in Online Pro, wordt My TP automatisch opgestart en zijn alle koppelgegevens in My TP aanwezig.