Geen categorie

Juni 2022: Online Pro Update 2022.0.0.69

 • Aplaza-koppeling pilots geslaagd / aanmelden bij interesse
 • Tabblad Persoonlijk uitgebreid – Wwft identificatie erbij
 • Tabblad Profiel uitgebreid – Bruto jaaromzet onderaannemer erbij
 • AOV scherm uitgebreid – Fiscale aftrek erbij
 • Bedrijfsgebouwen scherm uitgebreid – Elektrische installatie keuring erbij
 • Pleziervaartuigen scherm uitgebreid – Dekkingsgebieden erbij
 • Verzuim scherm uitgebreid – Salariskoppeling erbij
 • Tabblad Polissen uitgebreid – Pakket regels vetgedrukt
 • Bancair / Hypotheek scherm uitgebreid – Rubrieken EBV + EBB erbij
 • Bancair / Hypotheek scherm uitgebreid – Uiterste passeerdatum erbij
 • Maatschappij scherm uitgebreid – Naamweergave
 • Dashboard uitgebreid – Nieuwe widgets
 • Overzichten uitgebreid – Claim Betrokkenen / Specialisten / Specificatie erbij
 • Factuurinstellingen uitgebreid – Clientnaam in onderwerp instellen
 • VoIP uitgebreid – Lijnlampjes zelf in te stellen
 • Keten uitgebreid – Nieuwe extranetten
 • Digitale post – Berichtregels uitgebreid

Download de PDF

Februari 2022: Online Pro Update 2022.0.0.31

 • Polisscherm Woon uitgebreid – Rubriek Kostbaarheden
 • Tabblad Relaties uitgebreid – Kolom Gekoppeld
 • Tabblad Polissen uitgebreid – Cliëntnaam toegevoegd
 • Nieuw Overzicht erbij – Administratiekosten
 • Functionaliteiten opstarten vanuit elk tabblad
 • Datumveld uitgebreid – Sneltoets voor “datum van vandaag”
 • Dashboard uitgebreid – Post It opmaak
 • E-mail uitgebreid – Nieuw afwijkend e-mail onderwerp
 • Keten uitgebreid – E-Herkenning leverancier herkennen
 • Berichtregel van Digitale Post uitgebreid

Download de PDF