Februari 2013: Online Pro Update 2013.0.0.26

Februari 2013: Online Pro Update 2013.0.0.26

  • E-Nota Tussenpersoon Incasso / Abonnementen / Administratiekosten.
  • Administratiekosten globaal.
  • Administratiekosten per cliënt.
  • Claim uitkering / Claim verhaal uitkering.
  • Prolongatiefactuur altijd printen?
  • Prolongatiemutatie factuur altijd printen?
  • Lay-out opties factuur instellingen.
  • Meerdere betalingsregels.
  • Aangemaakte incasso factuur toch niet incasseren of ander bankrekening nummer invoeren.
  • Geïnteresseerd in Tussenpersoon Incasso voor uw kantoor activeren? Of om te beginnen met abonnementen-administratie?

Download de PDF

Vorig bericht
Januari 2013: Online Pro Update 2013.0.0.21
Volgend bericht
Februari 2013: Online Pro Update 2013.0.0.30